…Coverbo #1…

Abril 24, 2008

Els badalls de les gorges

cluquen l’ull a la vida

sedueixen el temps

als plecs de la pelL.

* * *

Unes cremes banals

res poden al vent

amb dents i destrals

segregen la menT.

Anuncis