…Coverbo #1…

Abril 24, 2008

Els badalls de les gorges

cluquen l’ull a la vida

sedueixen el temps

als plecs de la pelL.

* * *

Unes cremes banals

res poden al vent

amb dents i destrals

segregen la menT.

Anuncis

…Coverbo #2… (SeR/ReS)

Abril 23, 2008

El Ser

com el verb

no és Res

per si mateix


…Coverbo #0…El Matí d’una Paraula

febrer 25, 2008

…és la por a obrir els ulls…

…és la por a fer punta…

..és la por a trobarte…

…és la por a pretendre…

…és la por a plorar…

…és la por.

…és un cor.